Jakub Vrána - Texty

Životopis

Stručný popis toho, co jsem zatím ve studijním a pracovním životě stihnul.

Obnovení diakritiky v českém textu

Diplomová práce na MFF UK pod vedením Jana Hajiče.

Oracle funkce

Referát o funkcích v Oracle přednesen v rámci semináře z Oracle 1 v březnu 2001.

Embedded SQL v Oracle

Referát o Embedded SQL v Oracle (Pro*C/C++) přednesen v rámci semináře z Oracle 2 v říjnu 2001.

Dolování dat

Referát o pojmech dolování dat a dobývání znalostí z databází přednesený v rámci semináře z Dolování dat v prosinci 2001.

Lingvistika 1

První domácí úkol na přednášku Statistické metody zpracování přirozeného jazyka.

České svátky

Svátky, které se slaví v České republice, poctivě přepsané z kalendáře.

Bagrologie

Bagrologie je věda, která se zabývá zvukomalebností slov. Ještě nikdo nevymyslel žádná pravidla pro vznik těchto slov, někteří lidé však dokáží bagrologická slova vymýšlet.

ASCII tabulka

ASCII tabulka je přiřazení znaků, které používá člověk, číslům, které používá počítač.

| Úvodní stránka | Výuka | Utility | Programy | Texty | Grafika | Software |