Jakub Vrána - Oracle funkce

(referát na seminář Oracle 1 - 8. 3. 2001)

Viz též popis funkcí a výrazů v manuálu Oracle. Datové typy parametrů funkcí se automaticky převádějí. Při parametru NULL funkce vrací NULL až na výjimky.

Jednořádkové funkce

Mohou se vyskytovat v SELECT (pokud neobsahuje GROUP BY), WHERE, START WITH, CONNECT BY.

Numerické funkce - s přesností na 30 - 38 platných číslic

Znakové funkce - varchar2 (4000), char (2000), delší bez varování ořízne

Datumové funkce - vrací datum

Konverzní funkce

Různé funkce

Objektové funkce

Agregační funkce

Pokud neuvedu GROUP BY, pracuje se se všemi řádky jako s jednou skupinou.

zpět na nadřazenou stránku