Jakub Vrána - Dolování dat

(referát na seminář Dolování dat - 13. 12. 2001)

Matice N x P

Příklady využití

Proměnné

Globální model x lokální vzorek

Úlohy dolování dat:

zpět na nadřazenou stránku