Jakub Vrána - Utility

Začešti

Makro pro Word 97, 2000 a XP, které převede český text bez diakritiky na text s diakritikou. Součástí je i makro, které převede text s diakritikou na text bez diakritiky.

Vlastní sestavení editoru SciTE 2.28

Instalační program nainstaluje kompletní editor SciTE, jeho český překlad, barevné zvýraznění funkcí PHP, vlastností CSS, metod jQuery a klíčových slov MySQL. Kromě toho obsahuje také vlastní nastavení konfigurace a řadu textových zkratek použitelných při vytváření webových aplikací.

BeautyDoc

Makro pro Word 97, 2000 a XP, které upraví dokument tak, aby více odpovídal zásadám DTP (odstraní nadbytečné mezery, nahradí pomlčky, změní uvozovky, přidá výpustky, atd.). V dialogovém okně makra lze nastavit, co všechno se má provést.

Doc2Html

Makro pro Word 97, 2000 a XP, které do dokumentu doplní značky HTML. Rozpoznává odstavce, zalomení řádku, nadpisy, formátování textu (tučné písmo, kurzívu, podtržení), atd. V dialogovém okně makra lze nastavit, co všechno se má provést.

Klávesnice

Ovladač klávesnice, který zachovává americké rozmístění kláves, pouze na místa čísel umístí obvyklé české znaky s diakritikou (ke klávese 1 přiřadí znak ů). Ostatní české znaky lze psát pomocí mrtvé klávesy `. Pomocí této klávesnice lze tedy snadno psát všechny české i americké znaky. V režimu Caps-lock se diakritická písmena píšou také jako velká.

Nastavení Windows 95 až XP

Registrační soubor pro Windows 95 až XP, který zvýší rychlost rozbalování menu, zruší animaci při minimalizaci a maximalizaci oken, nastaví titulek Internet Exploreru na IE a změní editor zdrojového kódu v tomto prohlížeči na SciTE.

Normal.dot

Šablony pro Word 95 a Word 97, které zachycují mé oblíbení nastavení těchto programů a obsahují několik užitečných maker.

Star LC-100 pro T602

Ovladače tiskárny Star LC-100 pro textový editor T602 včetně několika specialit (podpora barev, zmenšený tisk, rychlý tisk).

Mapa ruské klávesnice

Schéma rozložení ruské klávesnice v editoru T602.

| Úvodní stránka | Výuka | Utility | Programy | Texty | Grafika | Software |