Formát JPG hlaviček

začátek
délkapopis
1Rezervováno {FF}
1Začátek obrázku {D8}
hlavička
délkapopis
+0Odpad (ignoruje se)
+1Začátek hlavičky {FF}
1Typ hlavičky
2Délka (včetně tohoto údaje) |D| {alespoň 2}
|D| - 2Data
...Opakovat část hlavička
Typ hlavičky může být
hodnotapopis
DAZačátek komprimovaných obrazových dat
D9Konec obrázku
FEKomentář
C0CFPoužitý typ komprese
Za hlavičkou C0CF následuje
délkapopis
1Přesnost dat (počet bitů na vzorek)
2Výška obrázku
2Šířka obrázku
1Počet barevných komponent |BK| {1 u šedých obrázků} {3 u RGB obrázků}
3 * |BK|Data pro jednotlivé barevné komponenty

{ } přípustná hodnota pro položku
minimální délka

zpět na nadřazenou stránku